Stefan Szary
  O ŻYCIU WEDŁUG MARKA AURELIUSZA - STOICYZM
 

Marek Aureliusz (121-180)

Ta eis heauton - Do siebie samego - Rozmyślania"Wzajemne szkodzenie sobie jest przeciwne naturze,
wzajemnym zaś szkodzeniem
jest uczucie gniewu i nienawiści".
 

"Utrzymaj się skromnym, dobrym, szczerym, poważnym,
naturalnym, w umiłowaniu sprawiedliwości, bogobojności,
bądź życzliwy, miły, wytrwały w pełnieniu obowiązków.
Staraj się usilnie o to, abyś takim pozostał,
jakim cię pragnęła zrobić filozofia".
 

"Do rzeczy, z którymi jesteś losem sprzężony,
staraj się dostosować.
Ludzi też, z którymi cię los złączył,
miłuj, a szczerze".
 

"Cokolwiek by ktoś czynił lub mówił, powinienem być dobrym.
Tak jak złoto lub szmaragd, lub purpura powiedziałyby sobie,
cokolwiek by ktoś czynił lub mówił:
muszę być szmaragdem i zachować swą barwę".
 

"Jedno tylko bardzo jest cenne, a to:
pędzić życie w prawdzie i sprawiedliwości,
w życzliwości nawet dla kłamców
i niesprawiedliwych".
 

"Szukaj w swym wnętrzu.
Tam jest źródło dobra,
zawsze zdolne do nowego wytrysku,
byleś je stale odgrzebywał".
 

"Jest to cechą charakteru doskonałego,
że przeżywa dzień każdy jako ostatni
i ani niczym się nie trwoży,
ani w działaniu nie słabnie,
ani nie jest obłudny".
 

"A choćbyś pękł,
nie zmieni się postępowanie ludzi".
 

"Prostota i skromność -
oto owoc filozofii".
 

"to dwoje mu wystarcza:
że obecna jego działalność jest w duchu sprawiedliwości
i  że ze swego losu obecnego czuje się zadowolonym".
 

"Zgoła nie w tym rzecz,
że się rozprawia o cechach męża dobrego,
lecz że się nim jest".
 

"Ty zaś pamiętaj,
że tylko istota rozumna otrzymała zdolność chętnego przyjmowania losu,
a bezwarunkowo przyjmować go muszą wszystkie".
 

"Właściwością też jest duszy rozumnej
i miłość bliźnich, prawda, skromność
i poważanie siebie nad wszystko inne,
co jest i właściwością prawa.
W ten sposób nie zachodzi żadna różnica
między rozumem idącym drogą prostą
a rozumem idącym drogą sprawiedliwości".
 

"Udawanie prostoty - to skryty sztylet.
Nie ma nic brzydszego nad przyjaźń wilczą.
Tej przede wszystkim się strzeż.
Człowiek dobry i prosty,
i życzliwy mają to w oczach jasno wypisane.
To zaraz widać".
 


------------------------
Wszystkie cytaty pochodzą z książki:
Marek Aureliusz, Rozmyślania, przeł. Marian Reiter, Warszawa 1997.

Wszystkie zdjęcia wykonał autor strony.
© Copyright by Stefan Szary
 
   
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja