Stefan Szary / FILOZOFIA
  Warsztaty dla nie-filozofów (3)
 
 

AKADEMIA WALKI Z RAKIEM
 
WARSZTATY DLA NIE-FILOZOFÓW (3)
 
 
 
ROZMOWA O LĘKU
 
 
 
Czego lękasz się w życiu najbardziej? Tym pytaniem rozpoczęliśmy kolejne spotkanie w ramach „Warsztatów filozoficznych” 13 kwietnia br. Dlaczego lęk w niektórych sytuacjach pobudza do działania, a w innych paraliżuje? Czy lęk dziecka w istotny sposób różni się od lęku człowieka dorosłego?
 
Ciekawa, jak zawsze podczas warsztatów dyskusja, została poprzedzona wprowadzeniem. Rozróżnienia pomiędzy lękiem a strachem dokonał duński filozof Søren Kierkegaard. Lęk, według niego, odnosi się do czegoś nieokreślonego. Boję się, lecz sam nie wiem czego, ani z jakiego powodu. Strach natomiast jest zawsze powiązany z czymś konkretnym, określonym – na przykład: boję się w śmierci unicestwienia, lub boję się najbardziej wiecznego potępienia, itp.
 
W różny sposób można klasyfikować lęk. Na spotkaniu zaprezentowano podział na lęk fizyczny, egzystencjalny i metafizyczny. Pierwszy z nich – lęk (lub strach) fizyczny – to lęk (lub strach) przed nieszczęściami, chorobą, śmiercią (lęk biologiczny), stratą bliskiej osoby. Lęk (lub strach) egzystencjalny to lęk (lub strach) przed osamotnieniem, a także przed bezsensownością istnienia (lęk przed pustką egzystencjalną – według sformułowania Viktora E. Frankla). Trzeci rodzaj lęku (lub strachu) określany jest jako lęk metafizyczny. To lęk (lub strach) przed pewnym wizerunkiem Boga/Absolutu, który miałby być w swej sprawiedliwości Bogiem straszliwym, potępiającym, Bogiem strasznym. Prócz tego jest także lęk przed wiecznym potępieniem. Grecki filozof Epikur twierdził, że religie powodują w człowieku lęk. Oczywiście zawsze istotne znaczenie posiada to, co się rozumie pod takimi pojęciami jak: religia, Bóg, sprawiedliwość, itp.
 
W dyskusji po raz kolejny doszliśmy do przekonania, że czymś ogromnie ważnym w życiu człowieka jest po pierwsze poczucie bezpieczeństwa. To od niego w dużej mierze zależy sposób przeżywania całego naszego życia, w tym także lęku. Po drugie jednym z najważniejszych antidotów na uczucie lęku jest ludzka życzliwość. Życzliwość innych wzmacnia poczucie naszego bezpieczeństwa, a przez to pomaga przezwyciężyć grożący nam w różnych sytuacjach lęk.
Spotkanie urozmaicone było wspomnieniami, przykładami z życia, różnymi punktami widzenia na zagadnienie np. lęku metafizycznego. Dzięki temu, każdy może wyjść ze spotkania nieco bogatszym, a może nawet silniejszym duchowo…
 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=