Stefan Szary / FILOZOFIA
  Warsztaty dla nie-filozofów (2)
 
 

AKADEMIA WALKI Z RAKIEM
 
WARSZTATY DLA NIE-FILOZOFÓW (2)
 
 
 
ROZMOWA O PRZYJAŹNI
 
 
 
Warsztaty filozoficzne w dniu 9.02 dotyczyły tematu przyjaźni. Przyjaźń była ważnym zagadnieniem filozoficznym nie tylko u filozofów greckich. Pytanie o to: „czym jest prawdziwa przyjaźń i czy jest ona w życiu ważna?”, zadają sobie także filozofowie współcześni. Z pewnością też tego rodzaju pytania stawia sobie większość ludzi.
 
Arystoteles uważał, że bez przyjaciół człowiek nie może być szczęśliwy, nawet wtedy, gdyby posiadał mnóstwo innych dóbr. „Bez bez przyjaciół nie mógłby pragnąć żyć” – napisał filozof w Etyce nikomachejskiej. Podobnego zdania jest Antoni Kępiński, który pisze, że „najnieszczęśliwsi są chyba ci, którzy nigdy nie kochali”. Szczególnie mocno oddziałują słowa chorego, przebywającego w ciężkim stanie w krakowskim szpitalu im. Żeromskiego, ks. prof. Józefa Tischnera, który w czasie spotkania ze swoim przyjacielem prof. Władysławem Stróżewskim szeptem rzekł do niego: „Najważniejsza jest przyjaźń”.
 
            W czasie dyskusji dzieliliśmy się naszymi uwagami i doświadczeniami, dotyczącymi przyjaźni. Każdy z nas uważa, że przyjaźń jest wartością, ale troska o nią, pielęgnowanie jej, nie jest nieraz wcale takie łatwe. Poruszyliśmy zagadnienie przyjaźni w chorobie. Choroba zmienia dotychczasowy świat, w pewien sposób ogranicza możliwości, które istniały dotąd, nieraz przeraża wywołując bolesne poczucie bezradności. Prawdziwa przyjaźń bywa trudna. Zawsze jednak jawi się jako nieoceniona wartość, dobro, które wzmacnia nas w naszym życiu.
 
            Przyjaźń wymaga takich cech jak: odpowiedzialność, wierność, lojalność, szczerość, zaufanie. Antoine de Saint-Exupéry w Małym Księciu przypomina: „Ludzie zapomnieli o tej prawdzie. Lecz tobie nie wolno zapomnieć. Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś. Jesteś odpowiedzialny za twoją różę”. W słowach: „na zawsze”, podkreślona została wierność, bo przyjaźń znaczy także bycie wiernym, mocą odpowiedzialności za to, co człowiek oswoił – co uczynił on swoim, częścią siebie, częścią własnego życia. Paul Ricoeur szczególnie mocno podkreślał to, że „człowiek jest jedyną istotą zdolną dać słowo i dotrzymać go”.
 
            Bezpośrednio przyjaźni zagrażają: kłamstwo, nieszczerość, hipokryzja, chciwość, zazdrość, niedyskrecja, egoizm. Zdarza się także, że okoliczności potrafią postawić nieraz poprzeczkę tak wysoko, iż człowiek rezygnuje lub też wycofuje się z przyjaźni.
            Podczas wspólnej rozmowy uwyraźnił się także jeszcze jeden ciekawy aspekt przyjaźni: możliwość przyjaźni religijnej. Przyjaźń z Bogiem, choć nie jest doświadczeniem każdego człowieka, dla wielu ludzi jest czymś bardzo ważnym. Także ten rodzaj przyjaźni wzmacnia ich w trudnych chwilach, daje nadzieję, może nawet uszczęśliwia mimo nieszczęścia.
 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=