Stefan Szary / FILOZOFIA
  9. Miłość jest jak Słońce
 

WSZYSTKO JEST POEZJA
– EDWARDA STACHURY
WEZWANIE DO POWSTAWANIA Z MARTWYCH 

Fot. Autor. Warszawa 2017

„Kiedy zaś jest poezja – wszystko jest poezja:
wszystkim jest poezja i wszystko jest poezją
– poeci też są poezją. 
Prawdziwy poeta nie jest poetą.
Prawdziwy poeta jest poezją”
.

 

9. Miłość jest jak Słońce

 

            Miłość nie jest abstrakcją. Miłość jest życiem. Miłość sprawia, że nicość w stosunku do życia traci wszelką swoją moc. Życiodajne światło i ciepło Słońca przeciwstawił Platon blaskowi ognia. Światło ognia wywołuje pozory, moc Słońca daje życie. Największym nieszczęściem człowieka jest wzięcie pozoru miłości za samą miłość, podobnie jak wzięcie pozoru życia za samo życie i pozornego światła ognia za prawdziwy blask Słońca. Pozór, a wraz z nim nicość, potrafi objąć i miłość i życie. Z uwagą i bez pośpiechu usłyszmy Edwarda Stachurę: „Miłość nie jest przede wszystkim słowem. Żadnym słowem. Ani tym, co na pseudopoczątku, ani tym, co tutaj. Gdyby miłość była słowem, zostałby zaduszona pod lawiną znaczeń, interpretacji, spekulacji, kombinacji, które – na to słowo zwalają się.

 

Tak właśnie zduszone, zdławione, zmiażdżone jest słowo miłość. W świecie słów słowo miłość nie znaczy nic. Mówiąc inaczej, znaczy to, co komu podoba się, co kto chce, co komu ślina na język. W świecie słów, czyli w świecie ludzi-słów słowo miłość ocieka posiadaniem, pożądaniem, chciwością tych, co chcą.

 

Ale miłość, rzecz jasna, nie jest słowem. Miłość jest spontanicznym, bezinteresownym czynieniem miłości, tak jak słońce jest spontanicznym, bezinteresownym promieniowaniem słoneczności. Słońce jest słońcem w świecie heliosowym, miłość jest słońcem w świecie księżycowym. Słońce jest słońcem w świecie jasności, miłość jest słońcem w świecie ciemności”[1].

 

Miłość nie zna słowa interes. Miłość nie zna pytania: za ile? Miłość nie zna zdań przeciwstawnych: - tak, oczywiście, jak najbardziej, ale… Miłość przepełnia życie i przegania śmierć.

 


[1] Tamże, s. 22.  
 

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=