Stefan Szary / FILOZOFIA
  6. Pytania kontrolne
 

Najważniejsze zagadnienia:

 Filozofia spotkania z człowiekiem cierpiącym i chorym.
 
I.
1. Kogo określić można mianem filozofa?
2. Czym jest refleksja filozoficzna i jaki jest jej cel?
 
II.
1. Co rozumie się pod pojęciem sytuacji granicznej?
2. Jakie są zasadnicze typy relacji: lekarz, terapeuta – człowiek chory?
 
III.
1. Wyjaśnij na czym polega różnica pomiędzy poznaniem a rozumieniem?
2. Jakie warunki, według A. Kępińskiego, muszą zostać spełnione, aby mogło nastąpić otwarcie się drugiego człowieka?
 
IV.
1. Czym jest choroba dla lekarza, a czym dla pacjenta?
2. Co jest głównym zagrożeniem (psychologicznym) w chorobie, a co największą szansą w spotkaniu z człowiekiem chorym?
 
V.
1. Scharakteryzuj krótko zagadnienie depresji w chorobie.
2. Co może wywołać poczucie samotności u lekarza, pielęgniarki, terapeuty i jakie mogą być tego dalsze konsekwencje?
 
 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=