Stefan Szary / FILOZOFIA
  1. Wezwanie do powstania z martwych
 
 
WSZYSTKO JEST POEZJA – EDWARDA STACHURY
WEZWANIE DO POWSTAWANIA Z MARTWYCH

Fot. Autor. Warszawa 2017

„Kiedy zaś jest poezja – wszystko jest poezja:
wszystkim jest poezja i wszystko jest poezją
– poeci też są poezją. 
Prawdziwy poeta nie jest poetą.
Prawdziwy poeta jest poezją”
[1].
 
1. „Wszystko jest poezja”
Sercem poezji jest natchnienie. Lecz nie chodzi o chwilę weny do tworzenia, wszystko jedno czy do pisania, czy do rzeźbienia, czy do komponowania, lecz chodzi o umiejętność przeżywania życia, składającego się z różnorodnych doświadczeń. Liryka życia jest doświadczaniem egzystencji ponad schematami, uproszczeniami, ułatwieniami; jest prawdziwym życiem, które rozpina się między rozpaczą a rozkoszą, między nie-byciem a byciem, między bestialstwem a heroizmem.
Szczególne słowa na ten właśnie temat napisał Edward Stachura w powieści „Cała jaskrawość”: „żyjąc w natchnieniu tym nieustającym jak bicie serca, krążenie krwi czy łapanie powietrza, zwyczajna jakaś czynność nabierała niezwyczajnych barw, przestawała być zwyczajna, nabierała takiej wagi, blasku i splendoru, tak straszliwej radości i smutku, że oddawałem się tej czynności bez reszty. Absolutnie. Jakby wieczyście. Na zawsze”[2]. Życie w natchnieniu.
Głoszenie tego przesłania stało się pewnego rodzaju misją życiową Edwarda Stachury. Zostało ono rozwinięte w eseju „Fabula rasa”, nad którym pragnę wraz z Czytelnikiem przez chwilę się zastanowić. Wcześniej jednak niezbędne jest jedno wyjaśnienie. Jedynym celem jakiegokolwiek opracowania na temat twórczości Stachury może być tylko i wyłącznie zachęta do osobistej lektury jego utworów, zarówno tych napisanych wierszem, jak i tych, napisanych prozą. Takie też zadanie stawiam sobie w niniejszym artykule: zaprosić Czytelnika do osobistego spotkania z człowiekiem o wyjątkowej wrażliwości, który chwilami jest szczerym do granic, odkrywając przed nami to, co najczęściej traktujemy jako niedostępne i małoistotne.
 
Kolejna część: stefan-szary.pl.tl/2-.--Fabula-rasa-.--Rzecz-o-egoizmie.htm


[1] E. Stachura, Fabula rasa, Toruń 2000, s. 54.
[2] Tenże, Cała jaskrawość, Toruń 2000, s. 84.

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=